Szkolne Muzeum Techniki przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku powstało wiele lat temu z inicjatywy nauczyciela przedmiotów elektronicznych, Jerzego Kałdońskiego. Nauczyciele i uczniowie wspólnie zgromadzili różne przedmioty związane z rozwojem telekomunikacji, informatyki, telewizji i radia.

Telefony

Prace nad reaktywowaniem Szkolnego Muzeum Techniki rozpoczęto w 2009 roku. Podjęli się tego nauczyciele Katarzyna Dębicka i Urszula Smoczyńska oraz uczniowie: Łukasz Goncerzewicz, Konrad Ingielewicz, Marcin Litwiniak, Jarosław Szponer, Robert Żurawski i Mateusz Jarzynka. Muzeum po raz pierwszy można było zwiedzać podczas dni otwartych szkoły 2 kwietnia 2011 r.

Po latach inicjatywę tę przejął pan Ryszard Iniec, który zajął się zgromadzonym sprzętem i rozpoczął jego wstępne katalogowanie. W związku z reformą oświaty zmuszeni zostaliśmy do zmiany lokalu.

Reaktywacja

W roku szkolnym 2020/21 powołano nowy zespół, który rozpoczął pracę przy tym projekcie. Opiekunem została nauczycieka historii Monika Ambros-Zezula. Przygotowano nowe pomieszczenia wystawowe i magazynowe.

Nowy zespół
Praca

Uczniowie Dawid Jopek i Michał Duda stworzyli katalog zgromadzonych eksponatów oraz wykonali fotografie. Zespół z klasy 2iSP z Tomaszem Ciurowskim, Bartoszem Urbańskim i Jakubem Idziaszkiem na czele rozpoczęli pracę polegającą na przygotowaniu opisów eksponatów.

Równolegle rozpoczęto tworzenie E-muzeum. Opiekę nad tym projektem sprawuje nauczycielka przedmiotów informatycznych Marta Cierzniakowska. Zarówno muzeum stacjonarne jak i muzeum online są cały czas tworzone, wciąż przybywa eksponatów, powstają nowe opisy i aranżacje. Autorem logo muzeum jest pan Marek Murawski.